Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

21. prosinca 2022.

Radno mjesto: – Tajnik tijela državne službe -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina

Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutarnji ustroj i rad tijela državne službe; koordinira radom temeljnih ustrojbenih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Tijela državne službe i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Općinskog načelnika; upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju općinskim tijelom državne službe; surađuje s drugih tijelima državne službe i pravnim osobama; prati izvršenje programa rada općinskih tijela državne službe i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlašten; poslove iz svoje nadležnosti obavlja u dogovoru s rukovodećim službenicima temeljnih ustrojbenih jedinica, koji su obvezni postupati po dogovoru; obavlja i druge poslove koje mu odredi Općinski načelnik; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku. Tajnika tijela državne službe postavlja rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5) godina.

Last modified: 21. prosinca 2022.

Comments are closed.

Skip to content