Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA ZAPOSLENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

16. siječnja 2024.

Referent za nabavu i skladište 1 izvršitelj

Opis poslova: obavlja utovar i istovar robe, odnosno uredskog i ostalog potrošnog materijala, kao i distribuciju uredskog i potrošnog materijala po Službama, artikala za bife i sredstava za održavanje čistoće; vrši nabavu sitnog inventara za potrebe službi; brine o svim zalihama uredskog i potrošnog materijala, materijala za potrebe bifea i za održavanje čistoće; vodi potrebne evidencije potrošnje uredskog i ostalog potrošnog materijala, te o svemu obavještava neposredno nadređenog, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka zajedničkih poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka zajedničkih poslova.

Prijem u radni odnos vrši se na određeno vrijeme – jednu (1) godinu.

Rok za prijave je osam dana od dana zadnje objave.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, s naznakom „Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Općini Tomislavgrad ne otvarati”, na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad ili predati u pisarnici Općine Tomislavgrad.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

Last modified: 16. siječnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content