Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

13. siječnja 2023.

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem  javnog  nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih, stambeno poslovnih, gospodarskih i vikend objekata na građevinskim parcelama.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad. gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad,

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja s naznakom “Prijava na Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (- Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 30.01.2023. godine do 14,30 sati

Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 31.01.2023. godine, (utorak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad ured broj 16. i 17., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona broj: 034/356 – 417 i 034/356 – 425.

Last modified: 13. siječnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content