Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD

16. listopada 2023.

Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad čiji osnivač je Općinsko vijeće Tomislavgrad, a koji se imenuju iz reda osnivača i to:

– tri (3) člana Upravnog vijeća – iz reda osnivača.       

 Imenovanje se vrši na razdoblje od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.

Prijave uz potrebne dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i to osobno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINA TOMISLAVGRAD – Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja, Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad, s naznakom: „PRIJAVA ZA UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Last modified: 16. listopada 2023.

Comments are closed.

Skip to content