Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

30. listopada 2023.

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), Općinski načelnik objavljuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Općini Tomislavgrad

Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa – 1 izvršitelj

Prijem u radni odnos vrši se na određeno vrijeme- jednu (1) godinu.

Rok za prijave je osam dana od dana zadnje objave.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Općini Tomislavgrad – ne otvarati“, na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad ili predati u pisarnici Općine Tomislavgrad.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos dužan je naknadno dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istoga  ne vodi kazneni postupak.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

Last modified: 30. listopada 2023.

Comments are closed.

Skip to content