Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA

16. siječnja 2023.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja.

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom predaju se osobno u prijemnom uredu općine Tomislavgrad (Centar za usluge građana) ili se dostavljaju poštom
preporučeno u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Tomislavgrad, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine, Mijata Tomića
120,80240 Tomislavgrad, s naznakom: ,,PRIJAVA NA JAVNI POZIV” – NE OTVARATI!

Na poleđini kuverte navesti ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva. Prijave na javni poziv se predaju u roku od 30 dana od objave javnog poziva na lnternet
stranici i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.

Javni poziv za subvencioniranje stecanje prve nekretnine

OBRAZAC – PODNOSITELJ ZAHTJEVA

OBRAZAC – SRODSTVO S PODNOSITELJEM ZAHTJEVA

OBRAZAC- OTUĐENJE NEKRETNINE

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

Last modified: 16. siječnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content