Službena stranica općine Tomislavgrad

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB TOMISLAVGRAD

15. prosinca 2023.

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine F BiH”, broj 34/03 i 65/13), članka 104. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (,,Narodne novine HBŽ”, broj 5/98 i 6/23), članka 9. Statuta Centra za socijalnu skrb (,,Službeni glasnik Općine Tomislavgrad” broj 1/03) i članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad” broj 12/11), Općinski načelnik raspisuje NATJEČAJ za lzbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad.

Ravnatelj se imenuje na mandatni period od četiri (4) godine te se ista osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.

Prijave s traženim dokazima predaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja u ,,Službenim novinama F BiH” poštom preporučeno na adresu:
OPĆINA TOMISLAVGRAD
OPĆINSKI NAČELNIK
POVJERENSTVO ZA IZBOR
ul. Mijata Tomića 120
80240 Tomislavgrad
s naznakom ,”Natječaj za izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb” – NE OTVARAJ ili izravno u prijemnom uredu Općine.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Last modified: 15. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content