Službena stranica općine Tomislavgrad

NATJEČAJ za odabir i imenovanje ravnatelja javne ustanove Kulturno informativnog centra – KIC u Tomislavgradu

09. studenoga 2023.

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima («Službene novine F BiH», broj 12/03), članka 39. i 40. Zakona o ustanovama («Narodne novine HBŽ», broj 10/98, Odluke o utemeljenju javne ustanove Kulturno informativnog centra – KIC u Tomislavgradu («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 01/99), članka 31. Statuta Kulturno informativnog centra – KIC Tomislavgrad, Upravno vijeće javne ustanove Kulturno informativni centar – KIC Tomislavgrad na sjednici održanoj 30. 08. 2023. godine, je donijelo Odluku kojom raspisuje:

NATJEČAJ Za odabir i imenovanje ravnatelja javne ustanove Kulturno informativnog centra – KIC u Tomislavgradu

Natječaj se objavljuje i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja.

Na temelju procjene kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za provođenje natječaja utvrdit će prijedlog liste kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Kulturno informativni centar – KIC, Mijata Tomića b. b., 80240 Tomislavgrad, s naznakom «Prijava na natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja – NE OTVARATI».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj se nalazi u prilogu.

Last modified: 09. studenoga 2023.

Comments are closed.

Skip to content