Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU REZERVNOGA POPISA KVALIFICIRANIH OSOBA ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNOGA TIMA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

29. svibnja 2024.

Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana posljednje objave predmetnog Javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, na mrežnoj stranici općine i sredstvima javnoga informiranja (Radio Tomislavgrad).

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište izbornoga povjerenstva s naznakom:

Općina Tomislavgrad

Općinsko izborno povjerenstvo Tomislavgrad

Mijata Tomića 120

80240 Tomislavgrad

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovi zamjenika – ne otvarati.”

Kandidati su dužni, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Last modified: 29. svibnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content