Službena stranica općine Tomislavgrad

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD S VISOKOM STRUČNOM SPREMOM ZA 2024. GODINU

29. travnja 2024.

Na temelju članka 12. stavak 3. i 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 8/14), Općinski načelnik o b j a v lj u j e KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD S VISOKOM STRUČNOM SPREMOM ZA 2024. GODINU.

Last modified: 29. travnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content