Službena stranica općine Tomislavgrad

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE STAMBENE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD

05. travnja 2024.

Na temelju članka 13. stavak 3. Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i
samohranih roditelja na području općine Tomislavgrad (,,Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,8/21), na
prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja na području općine Tomislavgrad, Općinski načelnik donosi: KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE STAMBENE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD PO JAVNOM POZIVU BROJ: 02-19-164/24 OD 16.1.2024. GODINE.

Na ovu Konačnu listu podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave Konačne liste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.

Last modified: 05. travnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content