Službena stranica općine Tomislavgrad

NAJAVA: Dvadeset peta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

19. ožujka 2024.

U srijedu 27. ožujka 2024. godine s početkom u 11.00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se Dvadeset peta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se devetnaest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s Dvadeset četvrte redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 22. siječnja 2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju/izgradnju regionalne ceste R420 dionica granica sa Zapadnohercegovačkom županijom križanje sa lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje;
 3. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
 4. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja  „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
 7. Prijedlog Odluke o visini troškova legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog  karaktera;
 8. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad;
 9. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad;
 10. Nacrt Prostornog plana općine Tomislavgrad za razdoblje od 2017. do 2037. godine;
 11. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Prostornog plana općine Tomislavgrad za razdoblje od 2017. do 2037. godine;
 12. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke sjemena za proljetnu i jesensku sjetvu  poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
 13. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništva države na području općine Tomislavgrad;
 14. Prijedlog Rješenja  o delegiranju člana Nadzornog odbora i člana Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tomislavgrad iz reda osnivača;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad;
 16. Prijedlog Rješenja o ustupanju prostora Hrvatskog doma Stjepan Radić u Šuici;
 17. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. za 2023. godinu;
 18. Informacija o stanju sigurnosti na području odgovornosti  Policijske postaje Tomislavgrad za 2023. godinu i Informacija o stanju kriminaliteta na području odgovornosti Policijske uprave Tomislavgrad za 2023. godinu i
 19. Aktualni sat.

Last modified: 19. ožujka 2024.

Comments are closed.

Skip to content