Službena stranica općine Tomislavgrad

NAJAVA: DVADESET PRVA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

04. listopada 2023.

U srijedu, 11. listopada 2023. godine u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad s početkom u 9:00 sati, održat će se Dvadeset prva redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se sedamnaest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s dvadesete redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31. srpnja 2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
 3. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (4 prijedloga);
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
 6. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica;
 7. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica;
 8. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2023./24. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području općine Tomislavgrad;
 10. Prijedlog Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Tomislavgrad za razdoblje od 2023. do 2030. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad;
 14. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane na prostoru općine Tomislavgrad;
 15. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane na području općine Tomislavgrad;
 16. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Aneksa broj 1 Ugovora o međusobnoj suradnji i
 17. Aktualni sat.

Last modified: 19. listopada 2023.

Comments are closed.

Skip to content