Službena stranica općine Tomislavgrad

Najava: Dvadeset šesta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

22. svibnja 2024.

U srijedu 29. svibnja 2024. godine s početkom u 10.00 sati, u općinskoj vijećnici održat će se Dvadeset šesta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se dvadeset šest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s Dvadeset pete redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 27. ožujka 2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad;
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Proglašenje počasnim građanima Općine Tomislavgrad;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju utemeljiteljskih i vlasničkih prava i obveza   nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. Mostar;
 6. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava Osnovne glazbene škole Tomislavgrad na Vladu Hercegbosanske županije;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
 9. Prijedlog Odluke o  načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
 10. Prijedlozi Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – 5 prijedloga;
 11. Prijedlozi Odluka o izmjeni statusa nekretnina kao javnog dobra – 2 prijedloga;
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog javnog pravobranitelja;
 13. Prijedlog Programa izrade katastra komunalnih uređaja na području Općine Tomislavgrad;
 14. Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta;
 15. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad;
 16. Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad Crvenom križu Tomislavgrad;
 17. Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad Srednjoj glazbenoj školi Tomislavgrad;
 18. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga i nagradi;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Mažuranića” Tomislavgrad;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Mažuranića” Tomislavgrad;
 21. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad za 2023. godinu;
 22. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2023. godinu;
 23. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za 2023. godinu;
 24. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2023. godinu;
 25. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad za 2023. godinu i
 26. Aktualni sat.

Last modified: 22. svibnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content