Službena stranica općine Tomislavgrad

NAJAVA: DVADESET TREĆA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

01. prosinca 2023.

U petak, 8. prosinca 2023. godine u općinskoj vijećnici s početkom u 10.00 sati, održat će se Dvadeset treća redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se petnaest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s dvadeset druge redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31. listopada 2023. godine;
 2. Polaganje svečane prisege vijećnice Općinskog vijeća Tomislavgrad;
 3. Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
 4. Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije;
 6. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (6 prijedloga);
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
 8. Nacrt Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;
 9. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;
 10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja;
 11. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o ustanovljenju služnosti puta;
 12. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanja Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad i
 15. Aktualni sat.

Last modified: 01. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content