Službena stranica općine Tomislavgrad

OBAVIJEST IZ SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE TOMISLAVGRAD

31. srpnja 2023.

Obavještavamo stanovnike općine Tomislavgrad da je Zakonom o  zaštiti od požara i vatrogastvu, općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka STROGO ZABRANJENO  loženje  vatre na otvorenom prostoru (u blizini  šuma, stambenih, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova).

Ako primijetite da je vatra bez nadzora i da se  nekontrolirano širi dužni ste odmah o tome obavijestiti vatrogasce na telefon broj 123, policiju na telefon broj 122 i operativni centar civilne zaštite na broj 034/356-449.

Protiv osoba koje se ne budu pridržavale navedene zabrane bit će pokrenut prekršajni postupak (predviđene su novčane kazne u iznosu  do 1000 KM).

Stožer civilne zaštite

 

 

 

                                                                       

Last modified: 31. srpnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content