Službena stranica općine Tomislavgrad

Odobrena financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tomislavgradu

31. svibnja 2022.

Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tomislavgradu potpisan je 04.02.2020. godine s tvrtkom GH HOLDING Ljubljana na iznos od 2.414.347,77 €UR, bez PDV-a.

Realizacijom navedenog Projekta značajno će se smanjiti zagađivanje podzemnih voda i cjelokupnog zemljišta, zaštiti će se recipijent i poboljšati kvaliteta voda nizvodno od mjesta ulijeva u recipijent, a izgradnjom uređaja za pročišćavane otpadnih voda također će se omogućiti i lokalnim poduzetnicima dostupnost tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda i stjecanje potrebnog iskustva u izgradnji ovakvih objekta što će ojačati ovaj sektor i povećati konkurentnost i na ostalim tržištima, što značajno doprinosi održivom razvoju općine Tomislavgrad.

Odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tomislavgradu, grantom 01-09-2-2064/2019, iznose 250.000,00 KM, a uključuju sljedeće projektne aktivnosti: izrada Glavnog projekta (uključujući GP pristupne ceste, vodovodni priključak) za dobijanje građevinske dozvole UPOV, elaborate i planove kvalitete zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša, izradu pristupnog puta za UPOV i izradu fekalnog kolektora.

 

Last modified: 10. lipnja 2022.

Comments are closed.

Skip to content