Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA 15. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA

30. studenoga 2022.

Danas je u općinskoj vijećnici održana 15. redovita sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad. Na početku sjednice predsjednik OV Ilija Papić izvijestio je prisutne kako su četiri vijećnika Hrvatske nezavisne liste (Tomislav Delać, Josip Tokić, Ante Ćurčić i Jerko Mioč) prešla u samostalne vijećnike, tako da ova stranka u Općinskome vijeću trenutno broji 2 vijećnika. Potom je tajnica OV utvrdila prisutnost 24 vijećnika od ukupno 25 koliko broji Općinsko vijeće.

Nakon usvajanja dnevnoga reda i zapisnika s prošle sjednice obrazložen je Nacrt proračuna za 2023. godinu.

Prema Nacrtu proračuna prihodi i primici su planirani u ukupnom iznosu od 17.407.860 KM a rashodi i izdaci u iznosu od 18.943.113 KM, s tim da se razlika između većih rashoda i izdataka, nad prihodima i primicima, pokriva iz viška prenijetih sredstava iz prethodnih godina, u iznosu od 1.535.253 KM.

U dijelu neporeznih prihoda općinske komunalne pristojbe su uvećane za 72,60 %, budući da se u idućoj godini očekuje da bi još jedna VE trebala uplatiti pristojbu temeljem Općinske odluke. Općinske naknade za zemljište i izgradnju su planirane u dva puta većem iznosu u odnosu na prošlu godinu. Razlog za to je što se očekuje znatan prihod od izgradnje solarnih elektrana, temeljem općinske Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad.

Ostale općinske naknade su planirane u ukupnom iznosu od 5.341.000 KM što je 36,53 % više u odnosu na 2022. godinu,  jer je prihod od hidroakumulacije planiran u većem iznosu od prošle godine.

U razdjelu Školstvo i prijevoz učenika  je znatno povećan planirani iznos za prijevoz učenika jer je namjera da Općina u cijelosti snosi troškove prijevoza za što je po izračunima potrebno oko 700.000 KM, od čega Županija sufinancira 174.668KM za školsku godinu 2022/2023. U ovom razdjelu je planirana i nova stavka sufinanciranje privatnih vrtića u iznosu od 15.000,00 KM.

U odnosu na 2022. godinu je uvećan i iznos  Transfera za financiranje sporta za 7,94 %.

Završetkom rasprave o Proračunu, vijećnici su raspravljali i usvojili Prijedlog Odluke o studentskim stipendijama s tim da će se pristupiti određenim izmjenama. Prema Prijedlogu Odluke studentske stipendije se mogu dodijeliti studentima u 3 kategorije:

Kategorija 1: Učenici generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redoviti studij,

Kategorija 2: Uspješni studenti:

  1. A) Uspješni studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija – brucoši;
  2. B) Uspješni studenti ostalih godina studija;

Kategorija 3: Studenti slabijeg socijalnog statusa.

Stipendije se dodjeljuju prema rang-listi kandidata u svakoj kategoriji.

Usvojeni su i Prijedlozi odluka Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, a većinom glasova vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju proljetne i jesenje sjetve poljoprivrednim gospodarstvima na području tomislavgradske općine.

Bilo je riječi i o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad i Prijedlogu Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad koji je većinom glasova usvojen.

Usvojeni su i sljedeći Prijedlozi Rješenja o: davanju suglasnosti na Ugovor o prikupljanju, odvoženju i odlaganju otpada, davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o međusobnoj suradnji s gospodarskim društvom WINTER WIND d.o.o. Tomislavgrad, davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju privatne predškolske ustanove Dječji vrtić “Majka Margarita” u Bukovici,  izmjeni Rješenja o Stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća i Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Statut Turističke zajednice Općine Tomislavgrad.

Vijećnici su na kraju kroz Aktualni sat mogli načelniku postavljati pitanja.

 

Last modified: 30. studenoga 2022.

Comments are closed.

Skip to content