Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA 17. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA

31. ožujka 2023.

Danas je u općinskoj vijećnici održana 17. redovita sjednica Općinskoga vijeća. Na sjednici su bila nazočna 22 vijećnika, a na dnevnom redu našlo se ukupno 20 točaka.

Većinom glasova vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu sa ukupnim prihodima i primitcima u iznosu 13.577.107 KM, ukupnim rashodima i izdatcima u iznosu 15.275.530 KM i viškom rashoda i izdataka nad prihodima i primitcima u iznosu 1.698.423 KM.

Višak rashoda i izdataka nad prihodima i primitcima, u iznosu od 1.698.423 KM, pokriva se  s viškom prenijetih sredstava iz prethodnih godina.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke sjemena za proljetnu i jesenju sjetvu poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2023. godinu. Proljetna i jesenska sjetva će se subvencionirati iz sredstava za poticaj u gospodarstvu koja su planirana u Proračunu općine Tomislavgrad za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Pravo na subvenciju troškova nabavke sjemena za proljetnu i jesensku sjetvu imaju poljoprivredna gospodarstva koja se  bave proizvodnjom ratarskih i povrtlarskih kultura na području općine Tomislavgrad i koja su upisana u jedinstveni Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata koji vodi nadležna općinska Služba.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o grobljima na području općine Tomislavgrad kojom je van snage stavljena dosadašnja Odluka o grobljima i pokopavanju na području općine Tomislavgrad. Prema usvojenom Prijedlogu Odluke održavanje groblja može se povjeriti javnom poduzeću, mjesnoj zajednici, vjerskoj zajednici ili udruzi građana.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izgradnji vodovodnih distribucijskih mreža i produžetaka vodovodnih distribucijskih mreža na području općine Tomislavgrad, dok je Prijedlog Odluke o mjerilima raspodjele proračunskih sredstava za privatne predškolske ustanove stavljen u formu Nacrta.

Općinsko vijeće je na danas održanoj sjednici usvojilo i Pravilnik o komunikaciji vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad s građanima kojim se uspostavlja mehanizam komunikacije vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad s građanima na način da se uspostavi i organizira formalni oblik komunikacije vijećnika i građana, putem kojeg građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i problematici u zajednici, a vijećnici s druge strane građane informiraju o aktivnostima, planovima, kao i o poduzetim radnjama u Općinskom vijeću po tom pitanju.  Komunikacija između vijećnika i građana može se ostvariti neposrednim razgovorom ili postavljanjem pitanja vijećniku u pisanom obliku.

Na danas održanoj sjednici  Općinsko vijeće je donijelo i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tomislavgrad i Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tomislavgrad.

Usvojena su i Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb, Kulturno-informativnoga centra i Gradske športske dvorane za 2022. godinu.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i Plan/Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Tomislavgrad za 2023.godinu i Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Tomislavgrad za 2022.godinu.

Last modified: 31. ožujka 2023.

Comments are closed.

Skip to content