Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA DVADESET ČETVRTA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

22. siječnja 2024.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset četvrta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se trinaest točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, na vijećničkim klupama našao se Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i proširenje lokalne ceste u Vinici dionica križanje sa lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje – državna granica (pravac Aržano) te je isti usvojen.

Vijećnici su razmatrali te usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra, Prijedloge Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u svrhu oblikovanja postojeće građevinske parcele (4 prijedloga), Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela (povjerenstava) Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu, Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad s izvješćem o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju  Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja Kolakovo brdo te će se ista održati 29. veljače 2024. godine u 12.00 sati u zgradi Općine.

Općinsko vijeće je dalo suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o imenovanju  Ivana Radoša, profesora glazbene kulture, za ravnatelja škole.

Sjednica Općinskog vijeća je završila aktualnim satom i postavljanjem pitanja općinskom načelniku.

Last modified: 23. siječnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content