Službena stranica općine Tomislavgrad

Održana Dvadeset peta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

27. ožujka 2024.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset peta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se devetnaest točaka.

Vijećnicu su razmatrali i usvojili Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju/izgradnju regionalne ceste R420 dionica granica sa Zapadnohercegovačkom županijom križanje sa lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje, Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele, Prijedlog Odluke o usvajanju Programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi, Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja  „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Odluke o visini troškova legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog  karaktera gdje je javnost upoznata da će se za postojeće bespravno izgrađene građevine zahtjev za legalizaciju istih moći podnijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanju na snagu Zakona, a dokumenti koji se prilažu uz zahtjev moći će se priložiti najkasnije 12 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva. Ukoliko fizičke i pravne osobe propuste rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, takve građevine se neće moći legalizirati.

Točka dnevnog reda bio je i Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad te je usvojen Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad te će svi zainteresirani građani moći izvršiti uvid u tekst predmetne Odluke od 2. travnja 2024. godine do 16. travnja 2024. godine u uredima broj 23 i 25 u zgradi Općine.

Kao jedan od bitnih strateških dokumenata na dnevnom redu se našao i Nacrt Prostornog plana općine Tomislavgrad za razdoblje od 2017. do 2037. godine, a usvojen je Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Prostornog plana općine Tomislavgrad za razdoblje od 2017. do 2037. godine te će se javni uvid u Nacrt prostornog plana moći izvršiti od 9. travnja 2024. godine do 10. lipnja 2024. godine u uredima broj 23 i 25 u zgradi Općine, a isti će biti objavljen i na službenoj web stranici Općine.

Usvojen je Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke sjemena za proljetnu i jesensku sjetvu  poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2024. godinu, a za ovu namjenu Proračunom Općine Tomislavgrad za 2024. godinu su osigurana sredstva u iznosu od 60.000 KM.

Općinsko vijeće je usvojilo i Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništva države na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja  o delegiranju člana Nadzornog odbora i člana Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tomislavgrad iz reda osnivača, Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o ustupanju prostora Hrvatskog doma Stjepan Radić u Šuici, Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. za 2023. godinu.

Vijećnici su primili na znanje i sudjelovali u raspravi o Informaciji o stanju sigurnosti na području odgovornosti  Policijske postaje Tomislavgrad za 2023. godinu i Informaciji o stanju kriminaliteta na području odgovornosti Policijske uprave Tomislavgrad za 2023. godinu.

Današnja sjednica je završena aktualnim satom gdje su vijećnici postavljali pitanja općinskom načelniku i službama u tijelu uprave Općine Tomislavgrad.

Last modified: 27. ožujka 2024.

Comments are closed.

Skip to content