Službena stranica općine Tomislavgrad

Održana Dvadeset šesta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

29. svibnja 2024.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset šesta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se dvadeset sedam točaka.

Na samom početku uslijedila je nadopuna dnevnog reda budući da je Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije zatražilo suglasnost od Općinskog vijeća Tomislavgrad za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure proširenja koncesije za izgradnju vjetroelektrane VE-Gradina na prostoru općine Tomislavgrad, koncesionaru „LAGER“ d.o.o. Posušje, na što Općinsko vijeće Tomislavgrad nije dalo prethodnu suglasnost.

Nakon usvajanja Zapisnika s Dvadeset pete redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, na vijećničkim klupama našao se Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu te je isti usvojen.

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad gospođi Ani Ljubas, pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo i glavnoj medicinskoj sestri u KBC – u Zagreb za iznimna postignuća za općinu Tomislavgrad u proteklom razdoblju na području zdravstva kao i Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Proglašenje počasnim građanima Općine Tomislavgrad bračnom paru gospođi Dragi Matić i gospodinu Miji Matiću koji su prvenstveno svojim humanitarnim, velikodušnim i nesebičnim djelima pridonijeli promicanju i ugledu Tomislavgrada.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju utemeljiteljskih i vlasničkih prava i obveza   nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. Mostar te se udjel od 1,5 % prenosi na Općinu Posušje, a udjel Općine Tomislavgrad je 4,8%.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava Osnovne glazbene škole Tomislavgrad na Vladu Hercegbosanske županije i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi. Nakon potpisivanja peticije od strane mještana sela smještenih oko Buškog jezera, u ovoj Izmjeni i dopuni Odluke površina za gradnju solarne elektrane na lokaciji Mala Tušnica iz prethodne Odluke nije uvrštena, a lokacija Tušnica površinom je smanjena i ne nalazi se u k.o. Prisoje. Shodno zahtjevima prisutnih na prezentacijama Nacrta Prostornog plana općine Tomislavgrad, sve predviđene površine za gradnju solarnih elektrana su izmjenjene na način da je površina smanjena.

Usvojeni su Prijedlog Odluke o  načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,

Prijedlozi Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – 5 prijedloga,

Prijedlozi Odluka o izmjeni statusa nekretnina kao javnog dobra – 2 prijedloga, Prijedlog Programa izrade katastra komunalnih uređaja na području Općine Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad Crvenom križu Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad Srednjoj glazbenoj školi Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga i nagradi;

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Mažuranića” Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Mažuranića” Tomislavgrad.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog javnog pravobranitelja, gospođe Ankice Jurić na mandat od četiri godine.

U završnom djelu sjednice, nakon predstavljanja izvješća o radu za 2023. godinu, razmatrani su i usvojeni:

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad za 2023. godinu,

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2023. godinu,

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za 2023. godinu,

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2023. godinu,

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad za 2023. godinu.

Na kraju, u aktualnom satu, vijećnici su postavljali pitanja na koja su općinski načelnik i službe odgovarali.

Last modified: 29. svibnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content