Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA DVADESET TREĆA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

08. prosinca 2023.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset treća redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se petnaest točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika s Dvadeset druge redovite sjednice Općinskog vijeća, vijećnica Ivana Dodig položila je svečanu prisegu.

Na vijećničkim klupama našli su se te su vijećnici raspravljali o Nacrtu Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu koji iznosi 21.740.442 KM i Nacrtu Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu.

Usvojeni su prijedlozi sljedećih odluka: Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (6 prijedloga), Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o ustanovljenju služnosti puta, Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja, Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o imenovanja Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad.

U formi nacrta našla se i Odluka o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera, a Prijedlogom Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera usuglašeno je da će ista biti provedena 23. siječnja 2024. godine u 12.00 sati u zgradi Općine.

Dvadeset treća redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad završila je Aktualnim satom u kojemu su vijećnici postavljali pitanja, a načelnik i općinske službe odgovarali na ista.

Last modified: 08. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content