Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA DVEDEST DRUGA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

31. listopada 2023.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset druga redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se deset točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika s Dvadeset prve redovite sjednice Općinskog vijeća, vijećnici su raspravljali i usvojili Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Tomislavgrad i učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju predškolski i kombinirani program Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“ Kovači. Razlozi donošenja ove Odluke su unaprjeđenje kvalitete i olakšavanje života djece s poteškoćama u razvoju, a istom je predviđeno da pored dosadašnjih odredbi koje su propisivale besplatan prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola koje ostaju na snazi i dalje, pravo na subvencioniranje troškova prijevoza imaju učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju predškolski i kombinirani program Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“ Kovači , a koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad i nemaju organizirani prijevoz do Centra.

Na vijećničkim klupama našli su se te su usvojeni i prijedlozi odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (dva prijedloga), Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra, Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića, Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tomislavgrad osobom ovlaštenom za zastupanje Podružnice Dječjeg vrtića i Prijedlog Zaključka za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa između Općine Tomislavgrad i Grada Pleternice.

Last modified: 03. studenoga 2023.

Comments are closed.

Skip to content