Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA EDUKACIJA O INICIJATIVI ZA ZAŠTITU LIVANJSKOG POLJA

26. listopada 2022.

U općinskoj vijećnici danas je održana edukacija o inicijativi za zaštitu Livanjskoga polja s ciljem da se javnost upozna s formalno-pravnim procesom zaštite. Kampanja pod nazivom „Za sve je bolje zaštićeno polje“ trajat će tri godine, a provodi je Centar za životnu sredinu uz partnere na projektu Euronatur i Ornitološko društvo Naše ptice te uz podršku Dimfe.

Ova inicijativa predlaže da se 45. 324, 82 hektara na području grada Livna te općina Bosansko Grahovo i Tomislavgrad stavi pod zaštitu V kategorije-zaštićeni pejzaž/krajobraz.

Zaštićeno područje bi obuhvaćalo 4 zone:

-Zona A (zona stroge zaštite: Veliki Ždralovac i Mali Ždralovac),

-Zona B (zona aktivne zaštite: Buško jezero, Lipsko jezero, tresetno područje zaštićeno eksploatacijom),

-Zona C (zona korištenja) i

-Zona D (prijelazna zona).

Emina Zečić i Amela Džananović iz Cenera 21 su govorile o povijesti zaštićenih područja i prednostima koje takva područja imaju, flori i fauni Livanjskoga polja, kao i kulturnoj baštini zastupljenoj na ovome području.

Kako su istaknule, inicijativa je pokrenuta jer je Livanjsko polje nakon dugo godina prepoznato kao jedno od najvažnijih centara biodiverziteta, a nije obuhvaćeno nijednom kategorijom zaštite.

O dosadašnjem radu na Duvanjskom polju i prirodnom i kulturnom bogatstvu kao šansi za razvoj govorio je Vinko Šarac ispred Franjevačkog muzeja Tomislavgrad i Speleološkog društva Mijatovi dvori.  Naglasio je kako je općina Tomislavgrad jedna od najistraženijih općina što se podzemlja tiče, što treba zahvaliti spomenutom društvu  i udruzi Naša baština.

Uz to, općina obiluje iznimnom količinom arheološkog materijala koji su otkriveni u Izvor špilji Ričini i Dahni, a bogato arheološko nalazište nalazi se i na gradini Libu o čemu je, također, bilo riječi.

Upozoreno je na uništavanje kulturne baštine, ilegalno pribavljanje artefakata i neodgovarajuću zakonsku regulativu koja prati ovo područje.

Edukaciju je zaključila Sonja Kosanović iz Centra za životnu sredinu kazavši nešto više o operativnom protokolu u slučaju otvorenog požara.

Last modified: 26. listopada 2022.

Comments are closed.

Skip to content