Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA GODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA

21. prosinca 2022.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Godišnja sjednica Općinskoga vijeća na kojoj su bila prisutna 23 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se 20 točaka, a nakon usvajanja istoga vijećnici su većinom glasova usvojili i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine, Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu.

Kako je navela pomoćnica načelnika za financije, proračun i riznicu Božana Jurčević u Prijedlogu proračuna za 2023. godinu prihodi i primici su planirani u ukupnom iznosu od 17.407.860 KM a rashodi i izdaci u iznosu od 18.943.113 KM, s tim da se razlika između većih rashoda i izdataka, nad prihodima i primicima, pokriva iz viška prenijetih sredstava iz prethodnih godina, u iznosu od 1.535.253 KM. Koristeći sve te pretpostavke iz dokumenata koji su poslužili kao temelj za izradu proračuna za 2023.godinu predložen je okvir sredstava u iznosu od 18.943.113 KM.

U odnosu na Nacrt Proračuna bilo je nekoliko izmjena sukladno zahtjevima proračunskih korisnika iznesenim na nedavno održanoj Javnoj raspravi. S tim u svezi usvojen je zahtjev Centra za socijalnu skrb i Kulturno informativnog centra da se njihovi koeficijenti za obračun plaća, koji su bili niži za 5 %, usklade s općinskim koeficijentima, zbog čega je povećan iznos sredstava za KIC u odnosu na Nacrt proračuna.

Kod Centra za socijalnu skrb nije bilo potrebe za uvećavanjem stavke, jer su već bila planirana sredstva za dvoje novih djelatnika, koji će biti primljeni zbog odlaska dvije djelatnice u mirovinu.  

U odnosu na Nacrt predviđena su i sredstva za rad Turističke zajednice, a uvećana su i planirana sredstva za isplatu jednokratne naknade za novorođenu djecu i za rad udruga Kap ljubavi, Merhamet i Udrugu Nada.

Uvećan je transfer za izbore, jer  će Izborno povjerenstvo koje je do sada imalo tri člana ubuduće imati pet članova, a planiran je i iznos u vidu kapitalnog transfera NK „Tomislav“u iznosu od 10.000 KM.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Tomislavgrad i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području općine Tomislavgrad prema kojoj se se utvrđuje  povećanje  potpore za novorođenu djecu  u obliku jednokratne novčane naknade  sa  800,00 KM, na 1.000, 00 KM za svako novorođeno dijete.

Usvojene su i točke iz djelokruga rada Službe za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, Službe za investicije i razvoj i Službe za gospodarstvo i inspekciju.

Last modified: 21. prosinca 2022.

Comments are closed.

Skip to content