Službena stranica općine Tomislavgrad

POZIV SVIM KORISNICIMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA OPĆINE TOMISLAVGRAD

05. rujna 2022.

  1. Pozivaju se svi korisnici proračunskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad u 2022. godini, da do 26.09.2022. godine, dostave analizu cjelokupnog poslovanja za razdoblje 1-6 mjeseci 2022.godine, te analizu programa rada za isto razdoblje, s posebnim izvješćem o svim prihodima i izdacima, kao i osnove izdataka u 2022. godini. Osobita pozornost u izvješću treba biti dana prikazu drugih izvora financiranja ( Županija, Ministarstvo, donacija, vlastita djelatnost i sl. ).
  2. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu, da u istom roku dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2023.godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima. Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i primitke, rashode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.
  3. Temeljem postignutih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točke 1. i 2. izradit će se: Prijedlog proračuna općine Tomislavgrad za 2023.godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
  4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu F BiH, (“Službene novine F BiH “, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).
  5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se dostavljaju u privitku ovog poziva, ili se mogu preuzeti u Centru za usluge građanima Općine Tomislavgrad, ili u Službi za proračun i financije Općine Tomislavgrad. Za sve nejasnoće molimo obratite se Pomoćniku općinskog načelnika za financije, proračun i riznicu, na broj telefona 034-356-443.
  6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Tomislavgrad za 2023.godinu.

Služba za financije, proračun i riznicu

Last modified: 05. rujna 2022.

Comments are closed.

Skip to content