Službena stranica općine Tomislavgrad

PRIPREMA PROGRAMA RADA OPĆINSKOGA VIJEĆA TOMISLAVGRAD ZA 2023. GODINU

31. listopada 2022.

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Općinskog vijeća pristupili su pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu.

Program rada Općinskog vijeća treba sadržavati zadatke, koji su u nadležnosti Općinskog vijeća, sukladno Ustavu, Zakonu i  Statutu, te utvrđenoj politici razvitka općine Tomislavgrad, kao i druge poslove i zadatke  iz nadležnosti  Općinskog vijeća.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Općinskog vijeća, njihov sadržaj, način izvršenja, nositelji poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.

Stoga od svih tražimo dostavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada Općinskog vijeća, kako bi temeljem istih Kolegij Općinskog vijeća mogao pripremiti i utvrditi Prijedlog Programa rada  koji će uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.

Molimo Vas da zaključno s 20. studenoga 2022. godine Stručnoj službi Općinskog vijeća Tomislavgrad dostavite pisane prijedloge i mišljenja, kako bi Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad u mjesecu prosincu mogao biti dostavljen Općinskom vijeću  na raspravu i konačno odlučivanje.

Predmetni Dopis će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i na web stranici Općine Tomislavgrad pa prijedloge i mišljenja za Program rada Općinskog vijeća mogu podnijeti i građani kao i udruženja građana.

Priprema programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu

 

 

 

Last modified: 31. listopada 2022.

Comments are closed.

Skip to content