Službena stranica općine Tomislavgrad

PRIPREMA PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD ZA 2024. GODINU

16. listopada 2023.

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad (,,Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj:2/18 i 1/20), predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Općinskog vijeća pristupili su pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2024. godinu.

Program rada Općinskog vijeća treba sadržavati zadatke, koji su u nadležnosti Općinskog vijeća, sukladno Ustavu, Zakonu i Statutu, te utvrđenoj politici razvitka općine Tomislavgrad, kao i druge poslove i zadatke iz nadležnosti Općinskog vijeća.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Općinskog vijeća, njihov sadržaj, način izvršenja, nositelji poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.
Stoga od svih tražimo dostavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada Općinskog vijeća, kako bi temeljem istih Kolegij Općinskog vijeća mogao pripremiti i utvrditi Prijedlog Programa rada koji će uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.
Molimo Vas da zaključno s 17. studenoga 2023. godine Stručnoj službi Općinskog vijeća Tomislavgrad dostavite pisane prijedloge i mišljenja, kako bi Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad u mjesecu prosincu mogao biti dostavljen Općinskom vijeću na raspravu i konačno odlučivanje.

Prijedloge i mišljenja za Program rada Općinskog vijeća mogu podnijeti i građani kao i udruženja građana.

Last modified: 19. listopada 2023.

Comments are closed.

Skip to content