Službena stranica općine Tomislavgrad

PUTUJUĆA IZLOŽBA “FENOMEN U DVA STIHA – BEĆARAC”

03. studenoga 2023.

U utorak, 7. studenoga 2023. u 19:00 sati, u gradskoj galeriji Kulturno – informativnog centra bit će otvorena putujuća izložba ”Fenomen u dva stiha – Bećarac”.

”Što j’ u pjesmi to se pjevat smije,

Lud bi bio ‘ko bi zamjerio!”

Bećarac je tradicijski deseterački napjev u dva stiha karakterističan za područje Slavonije, Baranje i Srijema, koji se pjeva na raznim prigodama kada se narod okuplja na veselje. On tada biva ispjevan te se kao usmena predaja pamti i prenosi sa kirvaja na kirvaj, kolinja na kolinje, svatova na svatove, generacije na generaciju. Bećarac se, dakle, pamti. Pjesma koja često sadrži lascivne poruke, mnoštvo prenesenih značenja i provokacija traži posebne prigode u kojima će se moći ispjevati, stoga se doima kao nešto što iz privatne sfere pjevačevih intimnih misli izlazi u obliku riječi i melodije te tako postaje javna stvar. Uz karakterističnu melodiju i dobrog pjesmovođu on biva oživljen i iznesen u javnu sferu.

Izložba „Fenomen u dva stiha – bećarac“ ima za cilj predstaviti bećarac kao narodnu baštinu koja izranja iz prošlosti i obnavlja se u svakodnevnim situacijama do današnjih dana. Bećarac je predstavljen u tri cijeline:

• Bećarac kao pisana riječ – bećarac predstavljen kroz brojne sakupljače, zapisivače i istraživače bećarca

• Živa baština – bećarac je baština koja se i danas prenosi usmenom predajom, odnosno pjevanjem i sviranjem

• Inovativan pristup tradicijskoj kulturi – primjer Muzeja bećarca.

Autor izložbe: Mario Katić, mag.educ.hist. et mag.inf.

Prijevod na engleski: Luka Vujnović

Grafički dizajn: TORELO

Izdavač: Javna ustanova Pleternica (Muzej bećarca)

Last modified: 03. studenoga 2023.

Comments are closed.

Skip to content