Službena stranica općine Tomislavgrad

RJEŠENJE DRUŠTVU „VE  IVOVIK“ D.O.O.  O  ULASKU U POSJED NEKRETNINA NEPOTPUNO IZVLAŠTENIH RADI IZGRADNJE VE IVOVIK I IZGRADNJE PRISTUPNIH PUTOVA.

21. rujna 2022.

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o izvlaštenju  (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 i Odluke US i 34/2016), rješavajući po Zahtjevu korisnika nepotpunog izvlaštenja Društva VE Ivovik d.o.o. Sarajevo broj:05/1-27-3-2425/22 od 01.09.2022. godine Veza broj: 05/231-3-1429/13 od 13.12.2013. godine, za predaju u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina rješenjima Službe za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, radi izgradnje Vjetroelektrane Ivovik i pristupnih putova za istu, Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, donosi Rješenje :

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja Društvu „VE  IVOVIK“ d.o.o. Sarajevo sa sjedištem ul. Muhamera Omerbegovića 16. Sarajevo, ulazak u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih pravomoćnim Rješenjima Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, radi izgradnje VE IVOVIK i izgradnje pristupnih putova za istu na nekretninama u K.O. Eminovo Selo.

2. Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad je osigurala sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine u skladu s odredbama članka 31. stavak 1. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH tj. korisnik izvlaštenja stječe pravo na posjed izvlaštene nekretnine danom pravomoćnosti Rješenja o izvlaštenju, ukoliko je ranijim vlasnicima isplatio naknadu za izvlaštenu nekretninu, odnosno predao u posjed drugu odgovarajuću nekretninu odnosno ukoliko se raniji vlasnik i korisnik drugačije ne sporazumiju.

Last modified: 21. rujna 2022.

Comments are closed.

Skip to content