Službena stranica općine Tomislavgrad

Javni poziv

Javni poziv

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JAVNE USTANOVE “DJEČJI VRTIĆ” TOMISLAVGRAD

Upravno vijeće Javne ustanove „Dječji vrtić“ Tomislavgrad raspisuje Javni natječaj za prijem u radni odnos za sljedeća radna...

24. srpnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA

Na temelju članka 49. Statuta općine Tomislavgrad (,,Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,2/99, 2/00 i 6/05), Općinski načelnik...

13. srpnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA  

Na temelju članka 49. Statuta Općine Tomislavgrad (,,Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,2/99, 2/00 i 6/05), Općinski...

29. lipnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA USTANOVA I OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA TOMISLAVGRAD

Načelnik općine Tomislavgrad  raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova tijela upravljanja ustanova i osnovnih škola kojima...

16. lipnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TOMISLAVGRAD

Javna priznanja koja dodjeljuje Općina Tomislavgrad su: Medaljon Općine Tomislavgrad i proglašenje počasnim građaninom Općine...

04. svibnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Općinski načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Tomislavgrad,...

03. svibnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE PROLJETNE SJETVE

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna općine Tomislavgrad za...

24. travnja 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA

Služba za gospodarstvo  i inspekciju  općine Tomislavgrad objavljuje Javni natječaj za  dodjelu ribolovnog prava. Predmet Javnog...

28. ožujka 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko –pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Tomislavgrad,...

06. ožujka 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU RADI IZGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE “ORLOVAC” OPĆINA TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad objavljuje...

06. ožujka 2023.

VIŠE

Skip to content