Službena stranica općine Tomislavgrad

Javni poziv

Javni poziv

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA

Služba za gospodarstvo  i inspekciju  općine Tomislavgrad objavljuje Javni natječaj za  dodjelu ribolovnog prava. Predmet Javnog...

28. ožujka 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko –pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Tomislavgrad,...

06. ožujka 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU RADI IZGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE “ORLOVAC” OPĆINA TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad objavljuje...

06. ožujka 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijestVijesti

DOSTAVA INSTRUKCIJE 1 PRORAČUNSKIM KORISNICIMA (PRIPREMA DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE)

Temeljem članaka 15. i 16. Zakona o proračunima u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,...

14. veljače 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijestVijesti

JAVNI POZIV ZA STAMBENA PITANJA BRANITELJSKIH POPULACIJA ZA 2023. GODINU

Služba za pitanja branitelja i zajedničke poslove, Odsjek za pitanja branitelja obavještava braniteljsku populacija da je Fondacija za...

14. veljače 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijestVijesti

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA VETERINARSKIH STANICA S PODRUČJA OPĆINE TOMISLAVGRAD

Služba za gospodarstvo i inspekciju, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu obavještava korisnike usluga veterinarskih stanica s...

08. veljače 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijestVijesti

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANTOVA ZA PROVEDBU PROJEKATA/INICIJATIVA MJESNIH ZAJEDNICA I LOKALNIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUŽENJA/UDRUGE/NEVLADINE ORGANIZACIJE

Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga...

01. veljače 2023.

VIŠE

Javni poziv

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM ODGOJITELJA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Upravno vijeće Javne ustanove „Dječji vrtić“ Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem jednog odgojitelja u radni odnos na...

31. siječnja 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijest

JAVNI POZIV NA UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU U PREDMETU IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ROTORA NA SJECIŠTU ULICA BRIGADE KRALJA TOMISLAVA I KRALJA ZVONIMIRA

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Tomislavgrad, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za...

26. siječnja 2023.

VIŠE

Javni pozivObavijestVijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu Gradska športska dvorana“...

17. siječnja 2023.

VIŠE

Skip to content