Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM UPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB TOMISLAVGRAD

09. siječnja 2024.

Objavljuje se Javni natječaj za prijem na radno mjesto ekonomista u Centru za socijalnu skrb Tomislavgrad na određeno vrijeme – jedna godina 1 izvršitelj

Kratki opis poslova: obavljanje i vođenje računovodstvenih, financijskih ekonomskih poslova u Centru za socijalnu skrb.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:
Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad
Mijata Tomića 235
80240 Tomislavgrad
S naznakom „prijava na natječaj” – NE OTVARATI

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Večernji list”.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena
kopija neće se uzeti u razmatranje.

Last modified: 10. siječnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content