Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD RADI IZGRADNJE VJETROELEKTRANE „TUŠNICA” PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

13. siječnja 2023.

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad,  objavljuje Javni oglas  o osnivanju prava građenja na ostalom građevinskom zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje vjetroelektrane „Tušnica”  putem javnog nadmetanja – licitacije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijava sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, ili se predaje neposredno Prijemnom uredu općine Tomislavgrad, svakim radnim danom do 15 sati, na adresu:

Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja s naznakom “Prijava na Javni oglas o osnivanju prava građenja na ostalom građevinskom zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje vjetroelektrane „Tušnica” putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 30.01.2023. godine do 14,30 sati.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu podnositelja prijave, adresu, kontakt telefon.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Općina Tomislavgrad ne snosi nikakve troškove i odgovornost prema sudionicima u postupku javnog nadmetanja.

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA ZA IZGRADNJU VJETROPARK TUŠNICA

Last modified: 13. siječnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content