Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV ZA STAMBENA PITANJA BRANITELJSKIH POPULACIJA ZA 2023. GODINU

14. veljače 2023.

Služba za pitanja branitelja i zajedničke poslove, Odsjek za pitanja branitelja obavještava braniteljsku populacija da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja  pripadnika braniteljske populacije objavila Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje  pomoći u rješavanju  stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2023.godinu.

Pravo sudjelovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju braniteljskoj populaciji, kao i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supruga i djeca).

Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za sljedeće namjene:

  1. a) – izgradnju novih obiteljskih stambenih objekata i stanova u kojima će živjeti pripadnik braniteljske populacije (nadziđivanje, nadogradnja postojećih stambenih jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.),

– kupovina stambenog objekta ili stana u kojem će živjeti pripadnik braniteljske populacije.

  1. b) – opravku i sanaciju obiteljskog stambenog objekta u kojem živi pripadnik braniteljske populacije,

– opravku i sanaciju stambene jedinice u vlasništvu ili iznajmljenoj stambenoj jedinici u kojoj živi pripadnik braniteljske populacije.

Podnositelji zahtjeva koji su 2022.godine imali potpunu dokumentaciju, podnose adekvatno popunjen prijavni obrazac i ovjerenu izjavu od nadležnog organa da ostaju pri svom ranijem zahtjevu, dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva i članova navedenih u kućnoj listi i da se stambena situacija u međuvremenu nije promijenila.

Javni  poziv objavljen je na web stranici Fondacije: www.fpb.ba  i otvoren je  do 13.03.2023. godine.

Bliže informacije mogu se dobiti  izravno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.

Zahtjevi za  odobrenje kredita  mogu  se  preuzeti  u Službi za pitanja branitelja i zajedničke poslove ured broj 7 i 8.

Braniteljski kredit za 2023.

 

 

Last modified: 14. veljače 2023.

Comments are closed.

Skip to content