Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Tomislavgrad

08. travnja 2024.

Objavljuje se Javni natječaj za prijam zaposlenika u Centru za socijalnu skrb Tomislavgrad na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto: Socijalni radnik referent – 1 izvršitelj

Rok za prijave je osam (8) dana od dana posljednje objave.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:
Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad
Mijata Tomića 235
80240 Tomislavgrad
S naznakom, “prijava na natječaj” – NE OTVARATI
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Last modified: 09. travnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content