Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG I OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

24. travnja 2024.

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem  javnog  nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih  objekata na građevinskim parcelama 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Dnevnom listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120., 80240 Tomislavgrad. Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja  sa naznakom “Prijava na Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (- Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 17.05.2024. godine do 14,30 sati.                              

Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 21.05.2024. godine, (utorak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad ured broj 15. i 16. svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati,  ili na telefona br. 034/356-415 i  034/356-417.

Last modified: 24. travnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content