Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

06. ožujka 2023.

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko –pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Tomislavgrad, objavljuje Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem  javnog  nadmetanja – licitacije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www. tomislavgrad. gov.ba.

Javni oglas nalazi se u prilogu ispod.

JAVNI OGLAS – O PRODAJI OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD

Last modified: 06. ožujka 2023.

Comments are closed.

Skip to content