Službena stranica općine Tomislavgrad

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNIH TIMOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika za Opće izbore 2022. koji će se...

29. rujna 2022.

VIŠE

POZIV ZA PRIJAVE ZA ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA

Pozivamo zainteresirane građane naše općine da se mogu prijaviti za članove biračkih odbora za opće izbore 2022. godine. Isti se mogu...

27. rujna 2022.

VIŠE

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD BIRAČKIH ODBORA

Odluka o visini naknade za rad biračkih odbora u Bosni i Hercegovini na provođenju Općih izbora 2022 . godine...

27. rujna 2022.

VIŠE

OBAVIJEST O DODATNOM TERMINU ZA OBUKU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

Obavještavaju se članovi biračkih odbora koji su imenovani za Opće izbore 2022. godine, a koji se nisu odazvali na obuku članova...

26. rujna 2022.

VIŠE

POPIS BIRAČKIH MJESTA I LOKACIJE BIRAČKIH MJESTA U IZBORNOJ JEDINICI 124A TOMISLAVGRAD ZA OPĆE IZBORE 2022. KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 2. LISTOPADA 2022. GODINE.

POPIS BIRAČKIH MJESTA I LOKACIJE BIRAČKIH MJESTA U IZBORNOJ JEDINICI 124A TOMISLAVGRAD Biračko mjesto 124A001 i 124A000 –...

14. rujna 2022.

VIŠE

PLAN OBUKE ČLANOVA/ZAMJENIKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA I MOBILNIH TIMOVA

Svi politički subjekti su navedeni Plan obuke članova biračkih odbora dužni oglasiti na svojim web stranicama, te svoje članove...

13. rujna 2022.

VIŠE

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNIH TIMOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika za Opće izbore 2022. koji će se...

13. rujna 2022.

VIŠE

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNIH TIMOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA ZA OPĆE IZBORE 2022. KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 02. LISTOPADA 2022. GODINE

U Rješenju o imenovanju članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika za Opće izbore 2022. koji će se održati dana 02....

05. rujna 2022.

VIŠE

AKREDITIRANJE PROMATRAČA ZA PROMATRANJE IZBORNIH AKTIVNOSTI OPĆIH IZBORA, KOJI ĆE SE ODRŽATI 02. LISTOPADA 2022. GODINE

Kako je odredbom članka 8. stavak 2. Naputka o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini...

05. rujna 2022.

VIŠE

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNIH TIMOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA ZA OPĆE IZBORE 2022.KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 02.LISTOPADA 2022. GODINE

Imenuju se članovi biračkih odbora/mobilnih timova i njihovi zamjenici za opće izbore 2022 koji će se održati dana2. listopada 2022....

02. rujna 2022.

VIŠE

Skip to content