Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Za najpovoljniju ponudu u postupku javne nabave radova ,,Distribucijski cjevovod zaselaka Sulica brig i Studena vrila” koja je...

16. svibnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Za najpovoljniju ponudu u postupku nabave „Rekonstrukcija školske športske dvorane u Kongori” koja je provedena putem otvorenog...

09. svibnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Za najpovoljniju ponudu u postupku nabave „Izgradnja mrtvačnice na groblju Karaula u Tomislavgradu” koja je provedena putem...

09. svibnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE I IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Usvaja se kao osnovana žalba ponuditelja „FINANC” d.o.o. Mostar izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj:...

08. svibnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga nadzora nad izgradnjom mrtvačnice na groblju Karaula u Tomislavgradu, odabire se konzorcij...

08. svibnja 2024.

VIŠE

Odluka o odabiru ponuditelja

Odabire se ponuditelj ,,Apolo” d.o.o. Mostar za nabavu automobila za službe OpćineTomislavgrad, čija cijena ponude s PDV-om...

30. travnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU PONUDITELJA

Odabire se ponuditelj „INTERTRGOVINA” d.o.o. Tomislavgrad za izvođenje radova uređenja prostorija Osnovne glazbene škole u...

25. travnja 2024.

VIŠE

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljniju ponudu za nabavu radova na izradi horizontalne prometne signalizacije, bira se ponuda BULJAN CESTE d.o.o Kreševo, čija...

15. travnja 2024.

VIŠE

Odluka o poništenju postupka nabave

Poništava se konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu usluga financijske revizije za 2023. godinu....

12. travnja 2024.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Za najpovoljniju ponudu u postupku javne nabave za „Opremanje struktura civilne zaštite – Oprema za spašavanje-ponovljeni...

12. travnja 2024.

VIŠE

Skip to content