Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Poništava se otvoreni postupak javne nabave za “Rekonstrukciju krova na objektu OŠ u Tomislavgradu”, za koji je objavljena...

19. siječnja 2023.

VIŠE

PLAN JAVNIH NABAVA OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA 2023. GODINU

Planom javnih nabava općine Tomislavgrad za 2023. godinu utvrđuju se postupci javne nabave koji će se provoditi tijekom 2023. godine....

16. siječnja 2023.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE “IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU MRKODOL”

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj:39114) a na prijedlog Povjerenstva za javne...

09. prosinca 2022.

VIŠE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Poništava se otvoreni postupak javne nabave za “Izgradnja kanalizacijskih kolektora u ulici Andrijice Šimića, Uskoj ulici i ulici...

29. studenoga 2022.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA „REKONSTRUKCIJA KROVA NA OBJEKTU OŠ U TOMISLAVGRADU“

Za najpovoljniju ponudu „Rekonstrukcija krova na objektu OŠ u Tomislavgradu” koja je provedena putem otvorenog postupka javne...

11. studenoga 2022.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA „ZIMSKO ODRŽAVANJE NA PODRUČJU TOMISLAVGRAD”

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave od 7.11. 2022. godine, te se ugovor za javnu nabavu „Zimsko održavanje na području...

09. studenoga 2022.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA  „NABAVA POSIPNOG MATERIJALA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA”

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave od 7 .11. 2022. godine, te se ugovor za javnu nabavu „Nabava posipnog materijala za...

09. studenoga 2022.

VIŠE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Poništava se konkurentski zahtjev za dostavu ponuda “Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje lokalnih cesta”, za koji...

11. listopada 2022.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA  „ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA OPĆINE TOMISLAVGRAD”

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave od 20. rujana 2022. godine, te se ugovor za javnu nabavu „Održavanje službenih...

22. rujna 2022.

VIŠE

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA 2022. GODINU

U Planu javnih nabava Općine Tomislavgrad za 2022. godinu, točka 3. mijenja se i glasi:...

06. rujna 2022.

VIŠE

Skip to content