Službena stranica općine Tomislavgrad

Odluka o ishodu postupka javne nabave zimskog održavanja lokalnih cesta (ponovljeni postupak)

Temeljem članka 70 stavak (1). Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22) i prijedloga...

20. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave za lož – ulja

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave lož-ulja, obavijest o nabavi broj: 665-1-1-35-3-55/23 od 7. 6. 2023....

16. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Za najpovoljniju ponudu za „Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje lokalnih cesta” koja je provedena putem konkurentskog...

13. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Poništava se otvoreni postupak javne nabave za “USLUGE PROVOĐENJA PROMJENA ZA K.O. KORITA, GRABOVICU I PRISOJE”, za koji je...

03. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU USLUGA

Za najpovoljniju ponudu nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za „Izrada glavnog projekta” LOT 1 – Izrada glavnog...

03. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU USLUGA

Za najpovoljniju ponudu nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za ,,Izrada glavnog projekta” LoT 2 – Projekt...

03. studenoga 2023.

VIŠE

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA

Za nabavu auto-guma odabire se ponuditelj ,,EURO DAM – JAS” d.o.o. Lukavac,čija cijena ponude s PDV-om iznosi 43.278,89 KM....

30. listopada 2023.

VIŠE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Za nabavu materijala za održavanje prostorija i zgrada odabire se ponuditelj PROTOK d.o.o. Tomislavgrad, čija cijena ponude s PDV-om...

25. listopada 2023.

VIŠE

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu usluga revizije financijskih izvješća Općine Tomislavgrad za 2022. godinu

Za nabavu usluga revizije financijskih izvješća Općine Tomislavgrad za 2022. godinu odabire se ponuditelj ,,UHY REVIDENT” d.o.o....

16. listopada 2023.

VIŠE

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU RADOVA REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE LOT 1 – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – KOLO – VUKOVARSKA I MOSTARSKA ULICA

Za najpovoljniju ponudu nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za „Rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete” LOT 1...

12. rujna 2023.

VIŠE

Skip to content