Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV za sklapanje izvansudskih nagodbi

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje na temelju pravomoćnih sudskih odluka i rješenja o ovrsi ostvaruju novčana potraživanja u...

21. studenoga 2023.

VIŠE

NATJEČAJ za odabir i imenovanje ravnatelja javne ustanove Kulturno informativnog centra – KIC u Tomislavgradu

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima («Službene novine F BiH», broj 12/03), članka 39. i 40....

09. studenoga 2023.

VIŠE

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o Tomislavgrad

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad. Članovi...

08. studenoga 2023.

VIŠE

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji...

30. listopada 2023.

VIŠE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD

Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad raspisuje Javni...

16. listopada 2023.

VIŠE

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TOMISLAVGRAD

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika Turističke zajednice Općine Tomislavgrad. OPIS POZICIJE I PERIOD...

11. rujna 2023.

VIŠE

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

Radna mjesta: Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem...

05. rujna 2023.

VIŠE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE “DJEČJI VRTIĆ” TOMISLAVGRAD

Upravno vijeće Javne ustanove „Dječji vrtić“ Tomislavgrad raspisuje Javni natječaj za prijem u radni odnos za sljedeća radna...

24. srpnja 2023.

VIŠE

PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA

Na temelju članka 49. Statuta općine Tomislavgrad (,,Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,2/99, 2/00 i 6/05), Općinski...

13. srpnja 2023.

VIŠE

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Općinski načelnik, putem Službe za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Tomislavgrad...

03. srpnja 2023.

VIŠE

Skip to content